Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Generalforsamling 2022 - valgkomiteen

  Publisert 12. jan. 2022

  Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til styreverv og arrangementskomité. Forslag til kandidater kan sendes til Haakon Arnesen på e-post: haakondidrikarnesen@gmail.com

  Frist: 26. januar 2022

 • Riktig god jul og godt nytt år!

  Publisert 23. des. 2021

  Tusen takk for året som har gått, og særlig takk for all deltakelse, engasjement og gode bidrag til vårt bofellesskap her i Rastaskogen BRL.

  Vi ønsker dere alle en hyggelig, fredfylt og god julefeiring, og et riktig godt nytt år!

  Med vennlig hilsen

  Styret

 • Ang. strøm og el-lading på søndre felt

  Publisert 16. des. 2021

  Hei!

  Elektrikere og teknikere har feilsøkt hele søndre felt igjen i dag, og vil i løpet av kort tid komme med et tilbud på utbedring av det elektriske anlegget for å øke kapasiteten. Det de sier er at i dag er anlegget underdimensjonert, både for antallet ladere - og den totale uttakseffekten av lading på nyere el-biler. Dette fører høyst sannsynlig til skjevspenning i strømnettet, med brudd som konsekvens.

  I dag har de skiftet ut komponenter i sikringsskapet for å holde det i sjakk, til vi får utbedret deler av nettet på kritiske steder. Så foreløpig skal alt virke som normalt, og vi håper det holder seg til det er fikset. Vi oppfordrer til å lade på andre tidspunkt i døgnet enn ettermiddag/kveld, for de som kan det.

  Til informasjon er utelysene på rekke 4 ute av funksjon, og utelysene på rekke 3 synger på siste verset. Vi har bedt om utbedring av dette snarlig.

  Mvh

  Styret

 • Strømstans garasjer og elbil-lading

  Publisert 10. des. 2021

  Hei!

  Styret gjør oppmerksom på følgende:

  Vi har et elektrisk problem på søndre felt tilknyttet garasjene, som teknikerne fremdeles ikke klarer å lokalisere. Vi ber derfor alle beboere på begge felt unngå å bruke stikkene i garasjene til feilen er funnet. Husk at det er totalforbud mot å lade elbil på de vanlige stikkene i garasjen.

  Videre gjør vi oppmerksom på at elektriske portåpnere i garasjene er installert på beboers eget ansvar. Det betyr at borettslaget ikke har ansvar for vedlikehold eller drift av disse. De aller fleste portåpnerne har manuell åpning, slik at du skal kunne åpne porten selv ved strømstans. Det er beboers eget ansvar å sørge for at du har en slik løsning.

  Det er også slik at stopp av lading for elbil-laderne ikke er knyttet til feilen over. Se forøvrig post under om dette. Det er blitt dobbelt så mange ladere i borettslaget siste årene, og Hafslund sin infrastruktur på Vallerud - som vi er tilknyttet, er dårlig og utdatert. Så lenge denne ikke blir byttet ut vil vi oppleve disse stoppene på el-ladingen og det vil ta lang tid å lade når mange er tilknyttet nettet.

  Vi ber også alle beboere om å melde fra her på Rastaskogen.no ved problemer, i stedet for på Facebook. Slik at vi kan fange det opp og gjøre noe med dem så raskt som mulig.

  På forhånd takk for forståelsen og hjelpen!

  Styret

 • Ang. el-bil og opplevd stans av lading

  Publisert 08. des. 2021

  Vi har fått oppklaring fra Smartly på tidvis, midlertidig stans av lading:

  Alle laderne kommuniserer med hverandre for å fordele strømmen til alle bilene som er koblet til. Dette er for at alle skal få ladet uten å overbelaste kursen slik at sikringen går. Det betyr at når maks belastning er nådd, pauser den automatisk bilene som koblet seg opp sist, til det er ledig kapasitet igjen.

  Smartly-appen viser ikke denne pausen, mens f.eks Tesla sin egen app viser at lading er stanset. I disse tilfellene skal du IKKE koble fra ladingen i Smartly-appen - men la det fortsatt lade. Bilen vil bli oppkoblet igjen når det er ledig kapasitet på nettet.

  Vi kommer til å gi tilbakemelding til Smartly på at dette må både informeres om bedre i fremtiden, og ikke minst også utvikles på appen, med forklaring.

  Med vennlig hilsen

  Styret

 • Varsel om husleieøkning fra 01.01.2022

  Publisert 05. nov. 2021

  Til alle beboere i Rastaskogen BRL:

  Lørenskog kommune har meldt økning i kommunale avgifter for 2022 på 17,7 % for vannavgiften og 17,2 % for avløp. Renovasjon øker med 4,3 %. Dette betyr at vi dessverre må øke våre felleskostnader med 12% fra 01.01.2022.

  Med påslag på 12% klarer vi akkurat merkostnaden med denne økningen, så sant det ikke kommer andre store, uforutsette utgifter neste år. Det betyr at økningen er utelukkende for å klare disse avgiftene, og ikke for å bedre vår likviditet generelt.

  Vi vet at denne økningen er vesentlig, og har forståelse for de ulemper det kan medføre for andelshaverne. Hvis det er noen spørsmål rundt dette, så ta kontakt med styret her på Rastaskogen.no og vi skal prøve å svare så godt vi kan.

  Med vennlig hilsen

  Styret

 • El-bil ladning Garasje 1 til 15

  Publisert 01. nov. 2021

  Alle ladeboksene på garasjerekke SØR hadde gått i "forsvarsmudus/dvalemodus"!!!! EDA Elektro har vært hos oss i dag og oppdatert og omprogrammert alle ladeboksene i rekke SØR.

  Alt skal nå være i orden.

  Viktig at dere ringer Smartly med en gang og melder feil neste gang det skjer noe. Gjerne med en melding til undertegnede.

  Johan

 • Brannvernkontroll starter i dag 1. november

  Publisert 01. nov. 2021

  Tid: 14:00 - 21:00

  Informasjon fra styret i Rastaskogen BRL angående avtale med Norsk Brannvern

  I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil det komme en brannvernkontrollør til dere for å kontrollere manuelle slokkere, bytte batteri og teste røykvarslere; samt gi rådgivning til beboere.

   

  1. Full gjennomgang
  Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  2. Kontroll uten fysisk besøk

  Plasser slokkeutstyret samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

   

  Dersom du ikke kan være hjemme på kontrolldagen kan du benytte deg av alternativ 2. Evnt sett en lapp på døren med fra hvilket klokkeslett du er hjemme.

   

  Kontroll er satt til:

  Mandag 01.November kl.14-21 (Blåbærstien 1-51 – Tyttebærstien 2-12)

  Tirsdag 02.November kl.14-21 (Tyttebærstien 14-43)

  Onsdag 03.November kl.14-21 (Bjørnebærstien 1-47)

  Torsdag 04.November kl.14-21 (Kreklingstien 1A-7B – Bringebærstien 1-37)

   

  Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

  Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

 • Bukkene Bruse på vei til Rastaskogen!

  Publisert 26. okt. 2021

  Da er avstemmingen ferdig, og soleklar vinner ble Bukkene Bruse! Vi håper de vil gjøre seg fete her hos oss til våren.

  Takk til alle som stemte!

  Mvh

  Styret

 • Avstemming om nytt apparat på lekeplass søndre felt

  Publisert 11. okt. 2021

  I forbindelse med fjerningen av sandkassen vil Borettslaget sette opp nytt lekeapparat. Vi inviterer deg derfor til valg over hvilket av disse apparatene som skal settes opp. Send oss en melding på Rastaskogen.no med ditt valg innen mandag 25. oktober. Du kan klikke på bildet for å se det større.

   

  Apparat 1: Dobbel Elefantvippe

  Apparat 2: Bukkene Bruse-bro

   

  Apparat 3: Fire-barns-vippe

  Med vennlig hilsen

  Styret