Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Status pt, og viktig informasjon om vedlikeholdsprosjektet: MÅ LESES!

  Publisert 20. des. 2018

  Hei alle beboere i Rastaskogen Brl,

  Her kommer litt informasjon om vedlikeholdsprosjektet og status pr. nå.
  Som dere sikkert har sett er vi godt i gang, og fremgangen er god. Entreprenøren har hentet inn mye av forsinkelsene fra oppstarten, og nå er vi omtrent der vi ønsker fremdriftsmessig. Det kommer ikke til å bli jobbet i julen. De starter opp i redusert drift 2. jan, og i full drift fra 7. jan.

  HER KOMMER VIKTIG INFORMASJON SOM ALLE BEBOERE MÅ LESE:

  Husk å tømme utekran når det blir kalt ute (ta ut bunnplugg) slik at den ikke sprekker. Utekraner som har sprukket vil ikke være mulig å remontere.

  Husk at det må være 1,5 meters klarering fra huset for at stillas kan settes opp, og for at det skal være plass til å jobbe. Dette gjelder også hekker som står inntil hus- eller bodvegger.

  La stillaset stå, uansett! Det er ikke lov for beboere å gå opp i stillaset, eller gjøre noe som kan svekke sikkerheten på stillaset.

  Ta kontakt med styret via hjemmesiden om det er noe som er problematisk. Det er viktig at beboere ikke hindrer arbeiderne i å gjøre jobben sin. Dette forsinker bare prosessen. Om dere sender mail direkte til entreprenør så er det viktig at dere også informerer styret om det. Aller helst ved å sende en henvendelse via hjemmesiden vår. Husk kopi til rastaskogen@styrerommet.net på alle mailer!

  Slipp arbeidere inn når de trenger så de får ferdigstilt arbeidet.

  Nye lufteventiler må være åpne. Minner om funksjonsbeskrivelse av ventilasjonsanlegget vårt. Denne kan dere bl.a. finne i referatet fra beboermøtet i høst.

  Alle private gjenstander på ytterdør må beboere selv de- og remontere. Dette gjelder låskasser med kodelås (entreprenør demonterer, men kan ikke remontere bl.a. pga. garanti), alarmbrikker, sikkerhetslenke, etc.

  Prosjektmester anbefaler beboere som opplever at det er kaldt langs gulvet i underetasjen om å lime på isolasjonsplater på grunnmuren (Glava fibersementisolasjon). Per i dag oppstår det en kuldebro i skillet mellom den nyisolerte veggen og grunnmuren.


  MED VENNLIG HILSEN
  BYGGEKOMITEEN OG STYRET,
  RASTASKOGEN BORETTSLAG
 • Digital kommunikasjon fra Obos

  Publisert 09. des. 2018

  Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt, noe vi i Rastaskogen har tatt i bruk allerede i borettslaget. Nå kan du også få informasjon fra OBOS digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.
  Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

  Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.
  Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan også når som helst trekke samtykket tilbake.

  Vi oppfordrer derfor alle til å gi samtykke til digital kommunikasjon på vegne av OBOS Eiendomsforvaltning.

  For de som ønsker å motta kommunikasjonen på papir så trenger dere ikke å svare på denne sms-en fra Obos.

 • Vedlikehold av grøntarealer og hager

  Publisert 12. jun. 2018

  Vi minner om ansvaret for å klippe gressplen og holde hekk og buskas rundt boligen sin i orden. I praksis betyr det at du har selv ansvaret for å passe på at hekken som henger utenfor hagen din - eller fellesområdet som dette er definert som - er trimmet og ikke viltvoksende. Hekken skal ikke være høyere en 180 cm nære bilvei.
  Hvis du ikke har hekkesaks, gressklipper eller trenger en hjelpende hånd til dette, ikke nøl med å ta kontakt med styret.
 • Spesialtilbud for Rastaskogen fra Markisemannen

  Publisert 05. nov. 2018

  Inntill 40%. Se vedlegg.
 • BEBOERMØTE - referat

  Publisert 25. okt. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, Røykås velhus, Vestaveien 29 E
  Invitasjon til beboermøte.

  Byggekomiteen/Styret vil informere om rehabiliteringsprosjektet.
  Dato: 7. November
  Sted: Røykås velhus - Vestaveien 29 E
  Tid: Kl 18.00

  Hilsen
  Byggekomiteen v/Styret


 • Borettslaget har fått egen glasscontainer

  Publisert 17. okt. 2018

  Da har borettslaget fått en egen glasscontainer som er plassert på Nordre felt. Den står sammen med søppelcontainerne og hageavfallet på Nordre felt. Nå blir det enda lettere å kildesortere !
 • Informasjonsskriv om vedlikeholdsprosjektet, sept 2018

  Publisert 20. sep. 2018

  Her finner dere informasjonsskrivet om vedlikeholdsprosjektet som ble delt ut tidligere denne uken. Her finner dere også varsel om husleieøkningen som følger av dette prosjektet.

  Mvh Styret.
 • Oppdatering på vedlikeholdssaken

  Publisert 05. sep. 2018

  Hei alle beboere (spesielt dere nederst i Bringebærstien).

  Nå har vi holdt på med vedlikeholdsprosjektet noen uker. Det er alltid litt utfordringer i starten av slike prosjekter. Bl.a. var det en del uforutsette ting vi støtte på når vi "åpnet" de første husene. Styret har jobbet tett med entreprenør og prosjektleder for å finne frem til gode løsninger på de utfordringene vi møtt på, løsninger som både er kvalitetsmessig og økonomisk forsvarlige for borettslaget. Vi er blitt noen uker forsinket pga dette, men håper at videre fremdrift vil gå noe lettere. Så fort vi har landet de siste diskusjonene om div. løsninger og fått en oppdatert fremdriftsplan av entreprenør vil dette sendes ut til alle beboere. I mellomtiden takker vi for tålmodigheten!

  PS: Vi tilstreber å tilleggsinformere via sms når viktig informasjon legges ut her på hjemmesiden vår. Ellers oppfordrer vi alle beboere til å jevnlig ta en titt innom her og se hva som er nytt.

  Med vennlig hilsen styret i Rastaskogen BRL.
 • Mangler du nett eller TV nå mens vedlikeholdsarbeidet pågår?

  Publisert 21. aug. 2018

  Mangler du nett eller TV nå mens vedlikeholdsarbeidet pågår?

  Isåfall kan det være at kabelen er blitt trukket ut fra stikk eller skjøter. Om du opplever at signalene forsvinner, så ikke ring GET men gjør følgende:
  1) Sjekk stikk nærmest der kabel kommer inn i huset (pass på at kabelen sitter skikkelig i stikket)
  2) Hør med nabohuset om de har problemer
  3) Er det fortsatt et problem, ta kontakt med styret eller Prosjektmester AS, IKKE GET!
  4) Prosjekmester AS tar selv kontakt med montører fra GET som vi har samarbeid med under prosjektet.

  Mvh Styret
  Rastaskogen BRL

 • Nye lekeplasser -oppdatering

  Publisert 26. jul. 2018

  Da er montering av nye lekeplasser i gang! Firmaet Lek og Sikkerhet satser på å ha montert dette ferdig i uke 36.
  Det er på følgende steder: Øverst i Bjørnebærstien, den nederste ble oppgradert for 4 år siden. Øverst i Kreklingstien, den store lekeplassen ved Tyttebærstien 8-12 og en natur kravlepyramide helt innerst ved Tyttebærstien 37 som glir inn i naturbildet rundt.