Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • El-sparkesykler i borettslaget

  Publisert 01. okt. 2021

  Til Info

  Nå som det har blitt mer og mer bruk av disse el-sparkesyklene, så er der fint om beboere som bruker dem inn til vårt felt tar hensyn til hvor og hvordan dem setter de fra seg her i borettslaget.

  Takk

 • Siste ferdigstilling av fiber i uke 40

  Publisert 27. sep. 2021

  Til informasjon:

  Telia vil sluttføre siste arbeid på fibernettet i uke 40. Det betyr at det vil være arbeidere i enkelte hager. De skal feste de siste rørene inntil husveggene, og noen steder vil det bli gravd 10-15 cm ved husveggen. De vil være så nennsomme som de kan i forhold til eksisterende beplantning.

  Videre så anbefaler Telia at plastkanalene som er festet opp på husveggene blir malt over i husfargene. Både pga det estetiske, men også pga beskyttelse mot vær og vind. Hvis noen har litt husmaling igjen på nordre felt, så gjør det gjerne før vinteren. Hvis ikke kan det gjøres i forbindelse med maling på søndre felt neste år.

  Med vennlig hilsen

  Styret

 • Høstdugnad 28. september, kl. 17, på Nordre felt - oppmøte lekeplass i Bjørnebærstien

  Publisert 22. sep. 2021

  Nordre felt 2

  Bjørnebærstien

  Lekeplass: Koste og gjøre i stand

  Fjerne ugress rundt alle garasjerekkene som tilhører disse husene

  Plukke søppel på hele området.

  Rense alle takrenner på garasjene

  Opprydning rundt søppelkontainerne

  Sjekke at alle rister på kummer for overvann er åpne

  Hekker mot veier klippes

 • Høstdugnad 22. september, kl. 17, på Nordre felt - oppmøte lekeplass i Bringebærstien

  Publisert 15. sep. 2021

  Tid: 17:00 - 20:00, Lekeplass Bringebærstien

  Nordre felt 1 :  

  Bringebærstien og nedre del av Bjørnebærstien Lekeplass

  Luke i buskfelt og rake og luke i sanda

  Fjerne ugress rundt garasjene

  Plukke søppel på hele området

  Rense alle takrenner på garasjene

  Sjekke at alle rister på kummer er åpne

  Ta ned fotballnett. Legge det i fellesgarasjen

  Feie hele Bringebærstien. Mye grus.Bør feiemaskin leie inn?

  Benker settes inn. Beskjære greiner som hindrer lysmaster å lyse godt

  Mm.

 • Høstdugnad 16. september på Søndre felt - oppmøte øverst i trappa Blåbærstien, fra P-plass nærmest Ekerud kl. 17:00

  Publisert 08. sep. 2021

  Tid: 17:00 - 20:00, Øverst i trappen fra p-plass nærmest Ekerud

  Søndre felt 4:

  Deltakere: Resten av Tyttebærstien og Blåbærstien

  Sjekke alle takrenner på garasjerekka

  Sjekke ugress inn mot garasjerekkene

  Sjekke om rister på kummene i bakken er åpne

  Kan noen stille med bil og henger å kjøre bort det som ligger bak garasjen og ved trappa?

  Klippe langs Multeveien .

  Felle granen som er nedenfor Blåbærstien mot Multeveien. Hindrer gatelyset for å lyse ned på Multeveien.

 • Høstdugnad 15. september på Søndre felt - oppmøte stor lekeplass kl. 17:00

  Publisert 07. sep. 2021

  Tid: 17:00 - 20:, Stor lekeplass, søndre

  Gjelder Blåbærstien til nr. 25+ Kreklingstien + Tyttebærstien til og med nr. 16

  Lekeplass: Sjekke plassen for søppel

  Plukke søppel på hele området

  Fjerne ugress rundt alle garasjerekkene som tilhører dere

  Fjerne oppslag ved skiltkryss + vasking av veiskiltnavn

  Rense alle takrennene på garasjene

  Sjekke at alle rister på kummer er åpne

  Feie/rake p-plass for barnåler så alle dreneringshull er åpne

  Benker på lekeplass ryddes bort

  Fotgjengerovergangen Multeveien/Blåbærstien - hekker/busker må følges opp her

 • Rettsforlik i rettsmekling mellom Borettslaget og Prosjektmester AS 24. august

  Publisert 28. aug. 2021

  Borettslaget fikk medhold fullt ut i sakens største krav (utførelse vindsperre gesims), så dette skal Prosjektmester nå utbedre.

   

  Utover dette ble det likedeling av mindre krav, og borettslaget måtte gi noe på endringsmeldingene med noe størrelse.

   

  Borettslagets advokat og undertegnede mener borettslaget var tjent med å inngå rettsforliket slik at saken kunne bli avsluttet uten ytterligere risiko og ressursbruk for borettslaget.

   

  Det som vil skje nå er at Prosjektmester vil kreditere alle ubetalte fakturaer i prosjektet. Deretter vil Prosjektmester sende følgende tre fakturaer:

   

  • NOK 2.367.562 inkl mva for tilleggsarbeider med betalingsfrist 7. september 2021.

   

  • NOK 125.000 inkl mva vil bli fakturert når Prosjektmester oversender en bekreftelse fra Decra takplater på at utførelsen er fagmessig.

   

  • NOK 2.637.794 inkl mva (resterende kontraktssum) vil bli fakturert når Prosjektmester har utbedret raftepapp (vindsperre gesims). Hvordan denne utbedringen skal foregå vil vi komme tilbake til med egen informasjon

  Styreleder

 • Telenors basestasjon på Borettslagets tomt - oppgradering

  Publisert 26. aug. 2021

  Melding fra Telenor: "Vi holder kontinuerlig på med å oppgradere mobilsystemene sine og vi ønsker å utføre dette på deres bygg på Vallerud, gnr. 99, bnr. 953 i Lørenskog kommune.

  På deres eiendom er det prosjektert bedre dekning og kapasitet ved å oppgradere teknisk utstyr på utendørs basestasjon.

   Dette vil medføre endringer ved å:

  Forlenge høyde på mast, bytte antenner og utstyr i utstyrshytte:

  Telenor varsler samtidig at de vill benytte seg av retten til forlengelse av avtalen med 5 år, ref. punkt 4.1 i avtalen.

  Ny varighet på avtalen vil være fra 08.06.2023 til 08.06.2028».

 • Høstdugnad 2021

  Publisert 25. aug. 2021

  Hei. Det arrangeres høstdugnad i borettslaget i september. Borettslaget blir delt opp i 4 forskjellige felt. Hva som skal gjøres på hvert felt kommer uka før dugnaden.

  Datoer og felt for dugnad er som følger:

  15.9 - søndre felt 3

  16.9 - søndre felt 4

  22.9 - nordre felt 1

  28.9 - nordre felt 2

  Nordre felt 1 -Bringebærstien 1 - 37 og Bjørnebærstien 41 - 47

  Nordre felt 2 - Bjørnebærstien 1 - 30

  Søndrefelt 3 - Blåbærsten 1 - 14, hele Kreklingstien og Tyttebærstien 1 - 16

  Søndrefelt 4 - Tyttebærstein 20 - 43 og Blåbærstien 25 - 51

  Vel møtt.

  MVH

  Styret

 • Utvendig maling

  Publisert 06. aug. 2021

  Det må ikke benyttes andre farger eller typer maling på husene enn den som er/blir delt ut. Dette for at garantien på kledningen skal gjelde.

  Rester av maling, vaskemiddel, samt koster og børster skal brukes videre, - lever til naboer.

  Tomme malingsspann plasseres utenfor nettingport ved fellesgarasjen.

  Husk at dere har maks 30 dager på å male etter at stillasene er satt opp! Klarer dere å male på kortere tid, gi beskjed til styret. Da blir stillasene flyttet til neste rekke.