Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Graving til fiber og kabelstrekk på husvegg

  Publisert 06. apr. 2021

  Graving til fiber starter denne uken, uke 14, på nordre felt. Det skal graves så lite som mulig, inntil 1 meter i bredde, men de graver ikke bredere enn de må.

  Det kan være at de må grave i grøntområder, dvs plenen din. Gravefirma fyller igjen masse og sår plenfrø.

  Kontaktinformasjon til gravefirma ved behov: Atle Bonstad 93405421

  Styret har ingenting med hvor det graves å gjøre, det er Netel som har lagt traseen.

  Netel som legger fiber vil legge fiberkanalen på baksiden av huset, motsatt av side av inngangsdør. For de som har stuen sin på samme side som inngangsdøren må det kables rundt stuen.

  Det er mye dårlig asfalt i borettslaget, det vil gjøres en befaring etter at all graving er gjort slik at det legges ny asfalt ved behov.

  Styret

 • Utvendig maling av hus og boder - sak på Generalforsamlingen (endret 15.4)

  Publisert 14. apr. 2021

  Viser til innkalling med sak om maling fra styret.

  På Generalforsamling 2021 skal beboere beslutte hvordan malingsarbeidene gjennomføres.

  Borettslagets vedtekter legger opp til at hver andelseier sørger for at sin del blir malt. Borettslaget sørger for maling, utstyr, stillas på gavl- og lanvegger over to etasjer.

  Styret har invitert tre malerfirma til å gi pris på jobben. Hensikten med å innhente tilbudene er at Generalforsamlingen kan beslutte å sette bort arbeidet, helt eller delvis.

  To tilbud er mottatt innenfor fristen:

  Tilbud 1: kr. 8 080 118,-

  Tilbud 2: kr. 8 620 000,-

  Dersom generalforsamlingen beslutter å gå for tilbud nr. 1 og vi tar høyde for noen uforutsette kostnader vil regnestykket se omtrent slik ut:

  Låneopptak: ca. 8,5 mill.

  Nedbetalingstid: 8 år (tilsvarer varighet på malingen)

  Husleieøkning på ca. 800 per mnd. (Noe mindre for to- treroms, og noe mer for de største boligene)

  Med å gjøre jobben selv vil andelseier spare ca. 70 000,- (gjennomsnitt).

  Et spørsmål flere lurer på er om de står fritt til å male selv eller leie inn noen til å male dersom vedtaket på Generalforsamlingen blir at den enkelte andelseier er ansvarlig for å male? Svaret er ja.

  Styrets innstilling i saken er at vi forholder oss til vedtektene som gir Generalforsamlingen anledning til å vedta at utvendig maling/beising skal besørges av den enkelte andelseier.

  Ta gjerne kontakt for diskusjon med naboer og med styret. Oppfordrer til å bruke Facebookgruppa "Sosialt i Rastaskogen" til diskusjon. Ser ikke ut for at en samtalegruppe her på Lettstyrt fungerer. Ellers er det bare å sende meldinger til styret gjennom Lettstyrt.

  Mvh Bjarne, styreleder

 • Digital gjennomføring av ordinær generalforsamling i 2021

  Publisert 13. apr. 2021

  Til andelseierne i Rastaskogen Borettslag

  Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag vil bli avholdt digitalt på Vibbo.no.

  I den ekstraordinære situasjonen vi er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning

  for å få gjennomført årsmøtet denne våren.

  Saker som behandles:

  Vi behandler de sakene som fremkommer av innkallingen.

  Årsmøtet starter:

  • Møtet åpnes onsdag, 28. april kl. 12:00

  • Møtet er åpent for avstemming i 3 dager, siste dato for avstemming er

  1. mai kl. 12:00

  Hvordan deltar du?

  Digital deltakelse

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Er ditt mobiltelefonnummer registrert, vil du motta en

  SMS med lenke til møtet.

  • Trykk på lenken og delta. Innkalling, årsrapport og eventuelle andre vedlegg finner

  du her.

  • Se gjennom sakene som skal behandles, still eventuelle spørsmål og avgi din

  stemme.

  Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser for Vibbo.no

  Analog deltagelse

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte

  stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes.

 • Vårdugnader 21.4, 27.4, 28.4 og 29.4

  Publisert 11. apr. 2021

  For å ivareta smittevernregler gjennomføres dugnader over flere dager, og i mindre grupper. Arbeidsoppgaver blir fordelt ved oppmøte. Ta med rosesaks, grensaks eller sag, rive , spade, hansker, kost.    

  1. Bringebærstien og nedre del av Bjørnebærstien(41 - 47). Oppmøte ved lekeplass nederst i Bringebærstien, onsdag 21.4.21 kl.17:00.

  2. Resten av Bjørnebærstien. Oppmøte lekeplassen mellom nr. 15 og 17. Tirsdag 27.4.21 kl.17:00

  3. Blåbærstien til nr. 25 + Kreklingstien + Tyttebærstien til og med nr. 16. Oppmøte stor lekeplass v/ Tyttebær nr. 8, onsdag 28.4.21 kl.17:00.

  4. Blåbærstien fra og med nr. 25 og Resten av Tyttebærstien. Oppmøte ved containeren  mot Ekerud, torsdag 29.4.21 kl.17:00            

 • Feiing av gangveier - utsatt til uke 16 på grunn av ny snø

  Publisert 07. apr. 2021

  Planlegges gjennomført i uke 15. Antagelig tirsdag og/eller onsdag. Feiemaskinen jobber best når gruslaget er jevnt fordelt (ikke hauger). Dødt gress og kvister må ikke legges på vegen. Hageavfall skal legges på oppsamlingsplassen ved kontainere på nordre felt.

  Hilsen Styre

 • Grønne avfallsposer

  Publisert 26. mar. 2021

  Fra ROAF sin nettside:

  Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:

  På alle våre gjenvinningsstasjoner - nærmeste som er åpen er Berger/Skedsmo

  På servicetorget i din kommune - det er i rådhuset som ligger på Kjenn.

  Hos Miljøbilen (vår og høst)

  De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 2 ganger per år

  Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

 • Parkering på gangveier i borettslaget hindrer brøyting

  Publisert 17. feb. 2021

  Minner om at det ikke er anledning til å parkere på gangveiene i borettslaget. Dersom dere har besøk av håndverkere må dere gi de beskjed.

 • Skraping av parkeringsplasser og gangveier - fjerning av biler

  Publisert 01. feb. 2021

  Tid: 08:00 - 16:00, Gangveier og parkeringsplasser

  Beboere har henvendt seg til styre med spørsmål om fjerning av snø. Fra morgenen onsdag 3. februar starter Hagen Hageservice med skraping av parkeringsplasser. Ber om at ingen parkerer på noen av gjesteparkeringsplassene eller på de faste oppstillingsplassene, fra onsdag morgen.

  Vi har gått en runde i dag. Gangveiene trenger også skraping. Mange beboere har plantet hekker og busker som strekker seg inn mot gangveiene. Vi ønsker å gjennomføre beskjæring slik at brøytemaskinen kommer fram, uten å ødelegge plantene. Vi merker nå disse områdene.

  NB: Kan de beboerne som ønsker å gjøre dette selv utføre beskjæring i dag/kveld 2.2, eller gi beskjed til oss? Hører vi ikke fra deg vil planter i områdene bli beskåret.

 • Generalforsamling 2021

  Publisert 22. jan. 2021

  Ordinær generalforsamling 2021

  Det vises til borettslagslovens § 7-4:” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

  Rastaskogen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 28. april 2021.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes.

  Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 24. februar 2021.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

  Forslag sendes til styreleder i Rastaskogen Borettslag

  Bjarne Asgrimplass

  Bjørnebærstien 7 B

  1476 Rasta

  rastaskogen@styrerommet.no

  Hilsen

  Rastaskogen Borettslag

  Styret

  Januar 2021

 • NYHET! Rastaskogen borettslag går over til bredbåndsfiber

  Publisert 05. jan. 2021

  I dag har borettslaget et utdatert coax bredbåndsnett. Borettslaget har inngått ny avtale med Telia (tdiligere Get) og vi skifter nå til fiber. Produktet borettslaget skal ha er Flex Medium. Man kan velge om man vil ha kun tv, kun fiber eller begge deler. Telia tar kostnaden på utskiftningen til fiber, så for den enkelte husstand er det under 20 kr mer pr måned i forhold til dagens abonnement.

  Arbeidet utføres av Netel på vegne av Telia med oppstart 1 mars og arbeidet forventes å være ferdig 1.7. I den forbindelse må Netel inn i hver enkelt bolig for installasjon av en hussentral. Det blir også en del graving i asfalt og over plen frem til husrekkene. Se vedlegg for informasjon fra Telia om abonnement og priser, og Netel (leverandør av fiber) og oversikt over gravetrase. Denne kan bli endret når arbeidet starter.

  Vi kommer til å få mer informasjon nærmere oppstart 1. mars og legger dette ut på hjemmesiden.

  Styret