Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Snø på baldakiner over inngangsdørene

  Publisert 05. jan. 2021

  Det er mye tung og hard snø nå, beboer må selv sørge for å fjerne snø fra baldakinene over inngangspartiene. Hvis du trenger hjelp så ta kontakt med naboen eller styret via Rastaskogen.no

  Bruk kost eller lignende slik at man ikke skader seg selv eller ødelegger baldakinene.

 • Snø på hekker og trær

  Publisert 05. jan. 2021

  Det er mye tung snø på hekker og trær i hagene (fellesarealene) rundtomkring. Man er selv ansvarlig for å fjerne snøen slik at busker, hekk og trær ikke knekker. Det er tung og hard snø som ligger på, bruk en kost eller lignende slik at man ikke får dette over seg.

  Styret

 • Husleieøkning fra 1.2.2021 med 2%

  Publisert 27. nov. 2020

  Økte avgifter til Lørenskog kommune

  Det er særlig de kommunale gebyrene som øker, disse viser en samlet økning på nesten 20%. Av gebyrene er det vanngebyrene som øker mest. Samlet utgjør avgiftsøkningen ca. 300 000,- for Rastaskogen Borettslag.

  Styreleder Bjarne Asgrimplass

 • Informasjon fra Styret i Rastaskogen BRL og Norsk Brannvern

  Publisert 10. nov. 2020

  På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  • Full gjennomgang som tidligere.
   Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  • Kontroll uten fysisk besøk.
   Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

  Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

  Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

   

  Kontrollen gjelder de som ikke fikk besøk 2. november.

   

  Kontroll er satt til

   

  Mandag 23.november kl.12.30 – 21.00

   

   

  Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

   

  Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret. 

 • Vedlikeholdsprosjektet – sluttoppgjør. Informasjon til alle beboere

  Publisert 09. nov. 2020

  Borettslaget har holdt igjen midler til entreprenøren og leverte en innsigelse / tilsvar til sluttoppgjøret, med Prosjektmester AS, i April.

  Våre innsigelser består blant annet av entreprenørens endringskrav, som de krever vederlagsjustering for, mens vi mener dette er arbeider som entreprenøren skulle utføre i henhold til totalentreprisen. Manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Utførte regningsarbeider / tillegg der det har vært urasjonell drift, mm.

  Entreprenøren har klaget saken inn for Forliksrådet. Borettslaget skal svare Forliksrådet innen 30.11.2020.

  Under hele byggeprosessen, fra tilbudsforespørsel til og med sluttoppgjør, har Aase Prosjekt AS bistått. I tillegg bistår Advokatfirmaet CLP DA nå i sluttfasen.

  NB: Dersom dere fortsatt har utestående reklamasjoner, som ikke er utbedret, må dere ta kontakt med styret snarest. 

   

  Hilsen Bjarne Asgrimplass

  Styreleder

 • Informasjon fra Styret i Rastaskogen BRL og Norsk Brannvern

  Publisert 01. nov. 2020

  Kontroll er satt til:

   

  Mandag 9 november Kl. 12.30 – 21.00

  På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  • Full gjennomgang som tidligere.
   Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  • Kontroll uten fysisk besøk.
   Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

  Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

  Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

 • Oppmerking av parkeringsplasser

  Publisert 08. okt. 2020

  Viktig beskjed.

  Alle parkeringsplasser i hele borettslaget skal merkes opp i uke 42.

  Dette skjer kl 1200 både mandag 12 og tirsdag 13 oktober.

  Det er viktig at du fjerner bilen din i dette tidsrommet.

  Hilsen

  Styret

 • Parkeringsoblat - lim på feil side

  Publisert 07. sep. 2020

  Flere beboere har gitt beskjed om at det er lim på feil side av oblatene. Det stemmer. Tips: På Biltema selges parkeringsbilettholder som kan brukes.

 • Parkeringsregulering i Rastakogen Borettslag

  Publisert 25. aug. 2020

  Det vises til Rastaskogen Boretslagets husordensregler, punkt 9. Parkering og kjøring (vedlegg).

  Formålet med ordningen er å få fjernet kjøretøy som ikke tilhører i borettslaget og at de som har garasje eller oppstillingsplass benytter denne.

  Det deles ut to oblater per boenhet som skal plasseres inne i bilen, synlig fra utsiden, på førersiden. Dersom noen har behov for flere oblater; ta kontakt med styret.

  Alle biler som tilhører beboere i borettslaget skal ha oblat. Alle får utdelt fem "gjestekort" per boenhet. Gjester skal parkere på gjesteparkeringsplassene.

  Dato for oppstart er 14. september. I løpet av uke 35 vil oblater og gjestekort bli delt ut.

  Ved brudd på parkeringsregler vil kjøretøyet få en lapp med en påminnelse om parkeringsreglene. Ved gjentatte brudd på parkeringsreglene vil varslet bli trappet opp og kan resultere i borttauing:

  - Kjøretøy som parkeres utenfor oppmerket felt

  - Kjøretøy som parkeres på gjesteparkering med oblat mellom kl. 18:00 - 07:00

  - Kjøretøy (uten oblat eller gjestekort) som ikke tilhører borettslaget

  Styre har bestilt oppmerking av parkeringsplassene.

  Vi håper at håndhevelse av regler for parkering vil resultere i ledige gjesteparkeringsplasser uten vesentlige ulemper for oss som bor her.


 • Ugress foran og bak garasjerekkene

  Publisert 14. aug. 2020

  Det ble ikke vårdugnad i år, noe som har ført til at vegetasjon får vokse fritt mellom garasjeportene og bak garasjene. Dette medfører råtne bordplanker som må skiftes ut på sikt, og det er veldig unødvendig.

  Hver og en beboer som har garasjeplass er selv ansvarlig for å holde stolpene mellom garasjeportene fri for gress/busker og annet som vokser opp av asfalten. Det gjelder både foran ved porten og bak garasjene.