Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Informasjon fra Styret i Rastaskogen BRL og Norsk Brannvern

  Publisert 01. nov. 2020

  Kontroll er satt til:

   

  Mandag 9 november Kl. 12.30 – 21.00

  På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  • Full gjennomgang som tidligere.
   Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  • Kontroll uten fysisk besøk.
   Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

  Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

  Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

 • Oppmerking av parkeringsplasser

  Publisert 08. okt. 2020

  Viktig beskjed.

  Alle parkeringsplasser i hele borettslaget skal merkes opp i uke 42.

  Dette skjer kl 1200 både mandag 12 og tirsdag 13 oktober.

  Det er viktig at du fjerner bilen din i dette tidsrommet.

  Hilsen

  Styret

 • Parkeringsoblat - lim på feil side

  Publisert 07. sep. 2020

  Flere beboere har gitt beskjed om at det er lim på feil side av oblatene. Det stemmer. Tips: På Biltema selges parkeringsbilettholder som kan brukes.

 • Parkeringsregulering i Rastakogen Borettslag

  Publisert 25. aug. 2020

  Det vises til Rastaskogen Boretslagets husordensregler, punkt 9. Parkering og kjøring (vedlegg).

  Formålet med ordningen er å få fjernet kjøretøy som ikke tilhører i borettslaget og at de som har garasje eller oppstillingsplass benytter denne.

  Det deles ut to oblater per boenhet som skal plasseres inne i bilen, synlig fra utsiden, på førersiden. Dersom noen har behov for flere oblater; ta kontakt med styret.

  Alle biler som tilhører beboere i borettslaget skal ha oblat. Alle får utdelt fem "gjestekort" per boenhet. Gjester skal parkere på gjesteparkeringsplassene.

  Dato for oppstart er 14. september. I løpet av uke 35 vil oblater og gjestekort bli delt ut.

  Ved brudd på parkeringsregler vil kjøretøyet få en lapp med en påminnelse om parkeringsreglene. Ved gjentatte brudd på parkeringsreglene vil varslet bli trappet opp og kan resultere i borttauing:

  - Kjøretøy som parkeres utenfor oppmerket felt

  - Kjøretøy som parkeres på gjesteparkering med oblat mellom kl. 18:00 - 07:00

  - Kjøretøy (uten oblat eller gjestekort) som ikke tilhører borettslaget

  Styre har bestilt oppmerking av parkeringsplassene.

  Vi håper at håndhevelse av regler for parkering vil resultere i ledige gjesteparkeringsplasser uten vesentlige ulemper for oss som bor her.


 • Ugress foran og bak garasjerekkene

  Publisert 14. aug. 2020

  Det ble ikke vårdugnad i år, noe som har ført til at vegetasjon får vokse fritt mellom garasjeportene og bak garasjene. Dette medfører råtne bordplanker som må skiftes ut på sikt, og det er veldig unødvendig.

  Hver og en beboer som har garasjeplass er selv ansvarlig for å holde stolpene mellom garasjeportene fri for gress/busker og annet som vokser opp av asfalten. Det gjelder både foran ved porten og bak garasjene.

 • Stenging av Nordliveien i sommer

  Publisert 18. jun. 2020

  Opparbeidelsen av Garchinggata.
  Prosjektet er i full gang og har nå behov for å etablere rundkjøringen i krysset Nordliveien og nye Garchinggata.

  Opprinnelig var det planlagt å etablere denne rundkjøringen og adkomst til denne uten at Nordliveien ble stengt. For å sikre en effektiv og trygg opparbeidelse, er det imidlertid behov for å stenge Nordliveien i noen uker i sommer. I forbindelse med arbeidene, vil det også være støyende arbeider mandag til lørdag som vil kunne være til ulempe for beboerne i området.

  I forbindelse med stengingen, er det skiltet omkjøring via Gamleveien over Rasta.

  Både stenging, omkjøring og arbeidsvarsling er godkjent av Viken fylkeskommune som veieier.

  Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Lørenskog kommune:
  https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

  Til orientering!
 • Vask av bil i borettslaget

  Publisert 11. jun. 2020

  Rastaskogen ønsker å være miljøvennlige og tillatter derfor ikke vask av motoriserte kjøretøy i borettslaget. Ønsker du at doningen din skal være skinnende ren må du derfor vaske den i en vaskehall eller et sted som håndterer avløpsvann.
 • Beskjæring av trær - klipping og vedlikehold- utenfor og innenfor hagegjerde

  Publisert 04. jun. 2020

  Styret minner om at alle beboere er ansvarlig for å klippe gress og trimme hekk rundt sine områder både utenfor og innenfor hagegjerde. Har du hekk skal denne klippes og trimmes. For alles trivsel , ikke minst naboen, hold gresset i hagen din klippet.
  Hvis du skal felle et tre i hagen din skal styret underrettes om dette før det skjer. Vi har kompetanse på trefelling/beskjæring av trær.
 • Trege dører/vinduer

  Publisert 04. jun. 2020

  Styret minner om FDV dokumentasjon som ble levert sammen med vinduene. Vindusleverandøren anbefaler å smøre trege dører/vinduer med sitrusolje eller låseolje så utbedres dette med en gang.
 • Lekeplassene er nå åpnet igjen ihht. Lørenskog kommunes retningslinjer

  Publisert 20. apr. 2020

  Lekeplassene i borettslaget er nå åpnet igjen. Barn kan leke der under forutsetning av at man følger smittevernseglene. Dette blir naturlig nok de voksnes ansvar når barna leker der.

  - Hold deg hjemme hvis du er syk.
  - Maks fem personer sammen.
  - Hold to meters avstand til hverandre.
  - Små barn skal være i følge med en voksen.
  - Eget utstyr skal ikke deles