Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Parkering og skader på biler

  Publisert 20. apr. 2020

  Parkeringsplassene i borettslaget er hele tiden fulle av biler som medfører at det parkeres utenfor biloppstillingsplasser. Vi henstiller på nytt at alle som har garasjeplass/egen biloppstillingsplass benytter dette til enhver tid når du forlater bilen.
  Vis også hensyn når du går ut av bilen, det er flere som melder om skraper/småbulk i bilen pga dører som slås i hverandre. En liten oppfordring til barn og voksne, har du barn som skal ut av bil er det smart å la de gå ut av bilen før du parkerer slik at bildøren ikke smeller i bilen ved siden av.
 • Generalforsamling 2020. Oppdatert 15. April

  Publisert 15. apr. 2020

  Hefte med Innkalling / Årsrapport / Regnskap ble delt ut i alle postkasser den 14. April. På side 1 - 4 i hefte gis det informasjon om hvordan den digitale generalforsamlingen blir gjennomført.
  Dersom du har spørsmål ta kontakt med en av oss i styre.

  Vi håper på god deltakelse og ønsker lykke til!
 • Generalforsamling 2020 - oppdatert 6.4

  Publisert 27. mar. 2020

  Pga dagens situasjon vil generalforsamlingen i borettslaget holdes digitalt med en løsning fra Obos. Det er derfor viktig at du godtar digital informasjon fra Obos. En sms vil bli sendt ut onsdager fra Obos på vegne av styret med påminnelse til de som ikke er registrert.
  For de som ikke er digitale kan de få innkallingen på papir.
  Løsningen gjennomføres i Vibbo, alle som ønsker å delta på generalforsamlingen elektronisk må være registrert i Vibbo - løsningen fra OBOS. Registrer deg på: https://vibbo.no/rastaskogen
 • Trenger du hjelp til noe ?

  Publisert 01. apr. 2020

  Noen beboere trenger kanskje hjelp til å handle, eller andre praktiske gjøremål i disse spesielle tider. Vi har noen beboere som har kontaktet styret fordi de har kapasitet til akkurat dette hvis du trenger hjelp, eller bare for å slå av en prat på trappa om du sitter isolert hjemme.
  Ta kontakt med styret så videreformidler vi kontakt.
 • Felles vårdugnad 2020 er avlyst

  Publisert 26. mar. 2020

  Den oppsatte felles vårdugnaden utgår i år. I stedet oppfordrer vi alle til å gjøre en individuell innsats når det måtte passe deg eller dere, det er mange oppgaver som skal gjøres :-)
  Her er den vanlige vårdugnadlisten:

  Samle kvist og hageavfall og legge det på hageavfall bak containere på nordre felt. Obs ! ikke ned i skråningen.
  Fjerne søppel og rydde på alle fellesområder, langs veier og bak garasjene
  Opprydding rundt containerne
  Klippe hekker mot fellesareal, trapper, langs veier, under gatelys og på P-plasser
  Luke bed og busker i fellesareal
  Fjerne ugress fra sandkasser
  Sjekke garasjene, fjerne busker, gress og trær inntil og mellom garasjeportene
  Renske takrenner og spyle nedløp - greit å være et par stykker her
  Opprydding i skråning (n.felt)
  Opprydding i skråning mot Multeveien (s.felt)

  Når det gjelder klipping av trær/ i fellesområder skal det tas i samråd med styret ved utegruppen, send mail til styret på Rastaskogen.no
  Det kommer ikke noen container for å kaste avfall for beboere nå i vår. Det kommer heller ingen traktor å kjører opp hageavfall, så hør med naboen om å få låne trillebår eller få det bort på annen måte til hageavfallet på nordre felt.

 • Klatring på garasjetak og strømskap

  Publisert 26. mar. 2020

  Flere beboere har observert flere barn klatre på garasjetak og strømskap. Dette må foreldre snakke med barna om. Borettslaget har HMS ansvar hvis det skjer en skade. I tillegg blir takpapp og takrenner skadet.
  Styret
 • Lekeplasser stenges

  Publisert 18. mar. 2020

  Hei alle beboere i Rastaskogen. Etter bestemmelser fra kommunen er vi dessverre nødt til å stenge lekeplassene våre. Vi forsøker å få satt opp sperrebånd i løpet av kvelden. Det er veldig leit at vi må gjøre dette. Vi vet at lekeplassene settes stor pris på av mange, men vi håper alle har forståelse for dette tiltaket for å hindre spredning. Fint om alle foreldre hjelper til med at dette overholdes. Ta vare på dere selv og hverandre. Vask hender og hold avstand.
  Mvh styret.
 • Informasjon om vedlikeholdsprosjektet mars 2020 - Innmelding av reklamasjoner

  Publisert 16. mar. 2020

  Hei alle beboere,

  Vi i styret jobber nå tett med prosjektleder (Aase AS) og hovedentreprenør (Prosjektmester AS) for å avslutte borettslagets vedlikeholdsprosjekt. Sluttoppgjørsfasen er tidkrevende og vanskelig. I forrige uke sendte vi ut sms til alle beboere om at man skulle melde inn til styret via kontaktskjema på hjemmesiden om man hadde utestående reklamasjoner. Grunnen til dette er fordi vi i styret trenger en komplett oversikt over alle reklamasjoner som ikke enda er utbedret. Dette skal vi nemlig ta med oss inn i sluttoppgjøret. Om du fremdeles har reklamasjoner som ikke er utført, og du ikke har sendt dette inn via hjemmesiden vår i forrige uke, så må dette gjøres innen i morgen, tirsdag 17. mars. Dette gjelder selv om du allerede har gitt beskjed til Prosjektmester, eller underentreprenør, eller selv om du mener at dette er noe de burde ha fanget opp selv. Når punktene du eventuelt har reklamert på er utbedret, må du også gi beskjed til styret om dette via hjemmesiden vår.

  Alle beboere fikk et reklamasjonsskjema i posten fra Prosjektmester der alle punkter man reklamerer på skulle noteres. Skjemaet skulle deretter leveres/sendes til Prosjektmester, med kopi til styret. Punkter som IKKE er meldt inn på reklamasjonsskjemaet kan vi ikke kreve ferdigstilt innen prosjektslutt. Det vil bli sett på, men vil ikke nødvendigvis bli prioritert i første omgang. Dette gjelder også for reklamasjoner som har oppstått i ettertid, og som kanskje oppstår i tiden fremover.

  På grunn av dagens situasjon med covid-19 kan det være at fristen for utbedring av reklamasjoner må forlenges. Vi bruker derfor tiden nå på å danne oss et overblikk, og vil legge en plan for dette sammen med prosjektleder og entreprenør.

  Vi takker for tålmodighet og forståelse.

  Med vennlig hilsen styret i Rastaskogen BRL

  PS: Det kommer snart informasjon om hvordan vi planlegger å avholde digital Generalforsamling på nettsidene våre.
 • Samtykke til digital kommunikasjon fra Obos Eiendomsforvaltning

  Publisert 04. mar. 2020

  Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital
  kommunikasjon.
  Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også
  opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

  Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og
  redusere bruk av papir.

  Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

  Hilsen styret i Rastaskogen Borettslag
 • Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 2020

  Publisert 30. jan. 2020

  Til andelseierne i Rastaskogen Borettslag


  Ordinær generalforsamling 2020
  Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

  Rastaskogen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

  29. april 2020.
  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
  Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 24. februar 2020.
  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over


  Forslag sendes til styreleder i Rastaskogen Borettslag Lene Holm Tyttebærstien 31 1476 Rasta


  Borettslagets nettside: rastaskogen.no - for henvendelser til styret - bruk kontaktfanen
  Hilsen
  Rastaskogen Borettslag
  Styret

  30.01.2020