Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Borettslaget leter etter representanter til styret

  Publisert 20. jan. 2020

  I Borettslaget vårt leter vi nå etter representanter til styret. Vi søker nå etter en styreleder, to styre medlemmer og to vara medlemmer, alle for to år.
  Å være med i styret vårt er en fin måte å bli kjent med og påvirke styre og stell i det fine borettslaget vårt.
  Styrearbeidet blir honorert etter interne avtaler.
  Om du er interessert eller har spørsmål ta kontakt med valgkomiteen på mail : trym@blikkenslager.no

  Mvh: Trym Aas.
  Mob: 45 86 51 66
  Valgkomiteen
 • Oppdatering fra rehabiliteringsprosjektet pr januar 2020

  Publisert 09. jan. 2020

  Håper alle har hatt en fin jul og kommet godt inn i det nye året.

  Her kommer litt informasjon om rehabiliteringsprosjektet. Nå er vi stort sett ferdige på søndre felt, bortsett fra en del småting som gjenstår. Alle på søndre felt har fått et reklamasjonsskjema i postkassen. Det er viktig at dere fyller ut dette med alle punkter dere reklamerer på, også selv om dere har sendt inn mail om dette tidligere (unntak er ting som allerede er fikset). Skjemaet skal leveres til Prosjektmester som beskrevet. Send også en kopi av skjemaet til styret via hjemmesiden her. Evt kan det også sendes på epost til rastaskogen@styrerommet.net (PS: det kommer da et automatisk svar om at mailen ikke sjekkes jevnlig og at all korrespondanse skal gå via hjemmesiden, men det behøver dere ikke å bry dere om da). Fristen for innlevering av reklamasjonsskjema til Prosjektmester og styret er mandag 13. januar.

  Det er som nevnt en del småting som gjenstår, og Prosjektmester vil jobbe med dette, samt innkomne reklamasjoner utover vinteren og våren. De prioriterer disse punktene ut i fra logistikk, økonomi og alvorlighetsgrad. Om dere ikke hører noe fra Prosjektmester om punktene dere reklamerer på innen en måned eller to, så ta kontakt med oss i styret.

  For de som har hatt utvendige persienner som ikke kunne remonteres, og som ikke allerede har gjort en avtale med Prosjektmester, må huske å sette opp dette på reklamasjonsskjemaet.

  Ellers vil vi igjen minne om at man må huske å holde vegg-ventilene åpne, slik at husets ventilasjonsanlegg fungerer optimalt. Uten luftsirkulasjon vil det fort gå råte i bygningsmaterialet.

  Vi gleder oss over at vi nå er helt i sluttspurten av prosjektet og takker igjen alle beobere for tolmodigheten!

  Med vennlig hilsen styret
 • Juletrær som hageavfall

  Publisert 08. jan. 2020

  Juletrær skal som vanlig kastes på nordre felt bak søppelcontainere, der hvor skiltet for hageavfall står. De skal ikke kastes ned i skråningen eller på siden av containerne, da blir de ikke fjernet.
 • Strøsand på bilene på nordre parkeringsplass 29.12

  Publisert 30. des. 2019

  P-plass nordre felt
  Biler på nordre felt har fått frest snø med strøsand på bilene. Dette er tatt opp med Hagen Hageservice som brøyter og strør hos oss. Han beklager og ber om at bileier tar kontakt med han dersom bilen er påført skade. Han har telefonnummer 95282152. Vi har bilder av bilene som var parkert på plassen i går.
 • Husleie fra januar 2020

  Publisert 14. des. 2019

  Fra og med 1.1.2020 vi husleie, garasjeleie, parkeringsleie og lader for elbil være på samme faktura.
  Parkering vil få kr 90,-
  Garasje vil få kr 400,-
  Strøm el-bil vil får kr 200,-

  Grunnleien er justert iht. konsumprisindeks.

  Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.
 • Oppdatering fra rehabiliteringsprosjektet

  Publisert 07. nov. 2019

  GENERELT:
  Hei alle beboere i Rastaskogen. Det er en stund siden siste update på rehabiliteringsprosjektet. Arbeidet går fremover som planlagt. Det oppstår selvsagt en del små hindringer på veien, men det løser byggekomiteen og styret stort sett greit. Prosjektmester forventer å bli ferdige med husene i desember, og håper å ha rukket å ta ned alt stillas innen jul. Det kommer til å gjenstå noe småarbeid, (bl.a. reklamasjoner) som gjøres utover vinteren/våren. Brakkeriggen må bli stående så lenge de holder på for å ha tilgang til sanitær og kontor for arbeiderne. De håper på å få dette fjernet i god tid før sommeren dog.

  LUFTEVENTILER OG VENTILASJONSANLEGG:
  Det er særs viktig at alle beboere har lufteventilene åpne hele tiden. Selv om det nå begynner å bli kalt ute. Nå har vi fått mye tettere hus enn før. Da er det ekstra viktig med lufting, slik at det ikke oppstår kondens og råte. Ventilasjonsanlegg MÅ være påslått og velfungerende, og lufteventiler MÅ være åpne til enhver tid! Vi kan se at det dugger innvendig på vinduer enkelte steder, dette er et tegn på dårlig luftsirkulasjon. Om dette skjer hos deg så ta en sjekk av ventilasjonsanlegget og lufteventilene. Utvendig dugg er helt normalt ved nye vinduer og nyisolerte hus.

  TILBAKEMELDINGSSKJEMA PÅ VINDUER:
  Husk å sende inn reklamasjonsskjema til vindusentreprenøren om dere har reklamasjoner på vinduer/dører eller loftsluker. Reklamasjonsskjemaet er på baksiden av informasjonsskrivet om når de kommer for å bytte vinduene.

  REKLAMASJONER
  Om dere oppdager skader el.l. som det haster å reklamere på, så ta kontakt med styret via kontaktskjemaet her på nettsiden. Er det skader som kan få følgefeil er det viktig at dere sender dette så fort som mulig. Om det er småskader som ikke haster kan det vente til «avslutnings-reklamasjonsskjemaet» sendes ut. Dette er delt ut på nordre felt. Søndre felt vil mest sannsynlig motta dette i slutten av desember/begynnelsen av januar om avslutningen går som planlagt.
  Om dere har sendt inn en reklamasjon og dette ikke har blitt tatt tak i innen rimelig tid er det fint om dere gir beskjed til styret om dette.

  UTVENDIGE PERSIENNER
  Det jobbes fremdeles med å finne gode løsninger for de som hadde velfungerende utvendige persienner før prosjektet startet. De det gjelder har dialog direkte med Prosjektmester om dette. Ta kontakt med styret om dette også gjelder deg og du ikke allerede har gjort en avtale med Prosjektmester.

  Igjen vil vi benytte anledningen til å takke for tålmodigheten i denne rehabiliteringsperioden.

  Med vennlig hilsen styret.

 • Befaring fra Norsk Brannvern

  Publisert 17. okt. 2019

  Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

  I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

  Mandag 21. oktober besøkes:
  Kreklingstien,Tyttebærstien, og Blåbærstien

  Tirsdag 22. oktober besøkes:
  Bringebærstien og Bjørnebærstien

  Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:


  Mandag 04. november mellom kl. 17:00 og 21:00.


  Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

  Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no
 • Diverse søppel og glass rundt containere på nordre felt

  Publisert 16. sep. 2019

  På nordre felt er det både glasscontainer og hageavfallsplass på for alle i borettslaget.
  Vi ber derfor alle som bruker dette om å rydde opp hvis det ligger glass på bakken, som det gjorde på fredag, søppel, papir og hageavfall på feil plass.

  Takk for hjelpen.
 • Høstdugnad 2019

  Publisert 01. sep. 2019

  Høstens dugnad er satt til 24 oktober kl 1700.
  I år vil det ikke bli bestilt container til avfall da dette har vært ivaretatt i vedlikeholdsprosjektet.
  Hvis noen trenger å kaste noe må man selv kjøre dette til ROAF.
 • Informasjon om rehabiliteringsprosjektet uke 26, 2019

  Publisert 28. jun. 2019

  Hei alle sammen.

  Her kommer litt informasjon om rehabiliteringsprosjektet og sommerukene.

  SOMMERFERIETURNUS OG NØKLER: Først og viktigst: De som bor i Tyttebærstien og som ikke har fått byttet vinduer og dører enda, og som reiser på sommerferie i løpet av de neste 7 ukene, må levere en nøkkel til en i styret, slik at Prosjektmester (PM) har mulighet til å komme inn. Husk å merke nøkkelen med adresse. Nøklene blir låst inn i styrebua slik at alle styremedlemmene og Prosjektmester har tilgang til alle nøklene. Hvis man kommer hjem fra ferie og det er byttet utgangsdør i mellomtiden, vil man få utlevert den nye nøkkelen fra en i styret. Vi har satt opp en «turnus-ordning» for styremedlemmene (se under). Ta kontakt med det styremedlemmet som har «vakt» når du skal levere/hente nøkkel, eller om du har spørsmål el.l. som haster å få svar på. Vi sjekker nettsidene daglig i ferien, så sendt fortrinnsvis beskjed via nettsidene. Om noe haster finner dere en liste med telefonnummer til styremedlemmer under.

  FREMDRIFT: Som nevnt i forrige informasjonsskriv har det vært litt forsinkelser med levering av panel. PM regner med å hente inn forsinkelsen i løpet av sommeren. Frem til uke 28 vil det være full fart på arbeidet i Tyttebærstien 20-34 for å komme så langt som mulig før ferien. Det startes med riving i Tyttebærstien 8-16 i uke 27. I uke 28 og 29 vil det ikke være noe annen aktivitet enn rørlegger. Det blir satt opp stillas i tyttebærstien 2-6 i uke 27, men de begynner ikke riving før uke 30. Det er planlagt oppsett av stillas i Kreklingstien og Blåbærstien 45-51 i uke 30/31, og i blåbærstien 41-43 er det planlagt oppsett av stillas i uke 32. Bytte av dører og vinduer er planlagt i uke 26/27 for Tyttebærstien 21-27, uke 32/33 for Tyttebærstien 8-16, samt uke 33/34 for Tyttebærstien 2-6.

  REKLAMASJON PÅ VINDUER: Det har blitt oppdaget noen tilfeller hvor de nye vinduene har hatt sprekkdannelsen, eller er møkkete inni glasset. Det er derfor viktig at alle går nøye igjennom alle vinduene og sjekker for dette. Det blir delt ut reklamasjonsskjema sammen med skjema med dato for bytte av vinduer. Dette skjemaet må leveres til Prosjektmester om dere oppdager skade på vinduene eller dørene. Ta gjerne bilde av skjemaet og send til styret via nettsidene våre også.

  MARKISER OG PERSIENNER: Som nevnt tidligere remonterer Prosjektmester markiser. Dog vil det være tilfeller der disse markisene ikke passer like godt som før fordi veggen er bygget ut med 10 cm. Utvendige persienner er ikke mulig å remontere pga endring i vinduer og montering av vannbrett. De blir demontert av PM og lagt igjen. I de tilfellene må beboere selv ta kontakt med markise-leverandør/reparatør.

  LYKTESTOLPER: Det må graves nedover i bringebærstien for å reparere skader på lyktestolper. Dette gjøres når de er ferdig med balkongene i bjørnebærstien 1-7. Lyktestolpe innerst i Blåbærstien som er påkjørt blir også reparert.

  FERIETURNUS OG KONTAKTINFO TIL STYRET:
  Uke 27: Britt Helen eller Steinar
  Uke 28: Johan
  Uke 29: Hans Olav
  Uke 30: Håkon eller Hans Olav
  Uke 31: Håkon eller Bjørn
  Uke 32: Bjarne eller Steinar
  Uke 33: Bjarne eller Britt Helen

  Lene: 93289977
  Håkon: 91542184
  Britt Helen: 93459368
  Johan: 93257067
  Bjarne: 91640446
  Steinar: 92484861
  Hans Olav: 47489412
  Bjørn: 95034377
  Berit: 90706084

  Styret benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer :-)