Oppslagstavle for Rastaskogen BRL

 • Informasjon om rehabiliteringsprosjektet uke 25, 2019

  Publisert 17. jun. 2019

  Hei,

  Her kommer litt informasjon om rehabiliteringsprosjektet igjen. Prosjektet går fremover som planlagt og har ikke møtt på store utfordringer i det siste. Vi har hatt besøk av arbeidstilsynet som var veldig fornøyde. De hadde ikke noe å utsette på noe :-)

  Det er noe leveranseproblemer på panel, derfor litt forsinkelser på montering av dette øverst i Tyttebærstien. Men dette er ikke forventet å skape varige forsinkelser.

  Det har også vært forsinkelser på levering av baldakiner. Disse er på vei og montering begynner på nordre felt hvert øyeblikk.

  Det blir satt ut container til Blåbær- og Kreklingsstien i nærmeste fremtid. (Er informert om på sms til beboere i Blåbær- og Kreklingsstien).

  Lyktestolpen ved snuplassen innerst i Blåbærstien ble truffet av en lastebil. Denne vil bli reparert.
  Bommen ved lekeplassen på søndre felt er også truffet av en lastebil. Denne vil bli utbedret når prosjektet er ferdig på den siden.

  Det er montert opp en midlertidig lagringsplass av stilas-elementer nedenfor lekeplassen på søndre felt. Vi ber alle foreldre om å fortelle sine barn at det ikke er lov til å leke i dette stilas-elementet.

  Sommerferie: For beboere hvor innvendige arbeider (skiftning av vinduer og loftsluker) er planlagt mens beboere er på sommerferie må vi gjøre avtaler om nøkkel-levering til styret. Dette kommer vi tilbake til for de det gjelder.

  Minner alle om å følge med i avispostkasse, og lapp på døra, for informasjon om når entreprenørene trenger tilgang til huset.

  Vennlig hilsen Styret
 • Tømming av hageavfall

  Publisert 23. mai. 2019

  Styret minner om tømming av hageavfall på nordre felt bak søppelcontainerne. Dette blir flittig brukt og det er bra. Hageavfallet skal plasseres under skiltet bak papircontaineren og ikke ned mot skråningen som det har blitt gjort nå. Avfallet tas opp med traktor og det er ganske ufremkommelig der hvor det lagt nå, så husk å legge det under skiltet. Gå til høyre for papircontaineren, der er det lettest fremkommelighet.
 • Oppdatert fremdriftsplan for rehabiliteringsprosjektet

  Publisert 28. apr. 2019

  Hei,
  Vedlagt finner dere oppdatert fremdriftsplan for rehabiliteringsprosjektet. Vi er en del uker på forskudd nå. Entreprenøren tar sikte på å bli ferdig med hele prosjektet i løpet av 2019, dog med forbehold om uforutsette hindringer. Vi har allerede startet opp på søndre felt, øverst i Tyttebærstien. Benytter anledningen til å minne alle på å tømme boder og loft innen oppstart, samt rydde bort alt (også busker og trær) inntil 1,5 meter fra husveggen slik at de får satt opp stillas i god tid før planlagt oppstart.
  Mvh Styret.
 • Informasjonsmøte om sammenslåing av garasje- og borettslag

  Publisert 27. mar. 2019

  Tid: 18:00 - 22:00, Røykås velhus
  Onsdag 3. april kl. 1800 og kl. 2100.
  Vi velger å ha to alternativer for å nå flest beboere.

  Spørsmålet om sammenslåing ble tatt opp på Garasjelagets årsmøte i 2017, hvor det tilslutt ble vedtatt et utsettelseforslag. Dette kom på bakgrunn av uklarheter og usikkerhet rundt veien videre og konsekvenser ved sammenslåing. Siden da har Garasjelaget undersøkt en del av spørsmålene som kom opp ved forrige korsvei og hatt tett dialog med styret i Rastaskogen borettslag. Begge styrene ser fordelene i form av økt sikkerhet for garasjebygningene samt enklere driftshverdag.

  Se vedlagt PDF for mer informasjon.
 • Informasjon om rehabiliteringsprosjektet uke 11, 2019

  Publisert 12. mar. 2019

  Fremdrift:
  Prosjektet går fremover som planlagt. De siste husene på nordre felt startes på i løpet av neste uke. Fronten på arbeidene går litt raskere enn planlagt, mens etterslepet går litt langsommere. Dvs. byggeperioden for hvert hus blir litt lengre enn forventet. Dette skyldes mange faktorer, men er ikke problematisk og vil ikke påvirke den overordnede fremdriften. Det er forventet at nordre felt er ferdig i løpet av mai/juni. Det første blå huset har nå fått panel, så om man er nysgjerrig på den fargen kan man ta turen til Bjørnebærstien 26-30 og ta en titt. Nå er det snart klare for oppstart på søndre felt. De starter innerst i Tyttebærstien (41-43) om noen uker. Stillas er pt forventet at blir satt opp der i uke 14 (dette kan endres, men beboere må være forberedt på dette). Det blir bestilt container for beboere i Tyttebærstien til uke 14. Den blir satt nederst ved lekeplassen og er forbeholdt beboere i Tyttebærstien. Egen container for Kreklingstien og Blåbærstien bestilles senere.

  Markiser:
  For de som har eldre markiser/persienner med innvendig snor anbefaler vi sterkt å bytte disse. Med 10 cm tykkere vegg som vi får nå vil det bli mye større friksjon gjennom difusjonssperren i veggen ved bruk av slik snor. Dette kan både føre til at snoren ryker hurtigere, samt er det uheldig for difusjonsegenskapene til veggen. Vi minner om at vi i hele prosjektperioden har 40% avslag på nye markiser fra Markisemannen, så vi anbefaler å vurdere dette for de som har en markise av eldre slag.

  Påminnelse om beboeres oppgaver som forberedelser før oppstart:
  Vi vil igjen benytte anledningen til å minne om at loft må tømmes helt i god tid før prosjektet starter opp. Dette gjelder også loftgulv om man har lagt dette. Boder må også tømmes før oppstart. For frittstående boder holder det å fjerne ting som står inntil veggen. (Dette kan samles midt inni boden, men husk at boden blir stående uten panel en periode). Boder som står inntil husveggen må tømmes helt. Utvendig må det være fritt arbeidsrom 1,5 meter fra husveggen for stilas og arbeidere. Dvs busker, bed, møbler etc. som står inntil husveggen må fjernes. Innvendig anbefales det at man tar ned ting som henger på veggen. Dette fordi det blir mye bevegelse i huset når panelet fjernes. Ting som faller ned fra veggen innvendig blir ikke erstattet. Skruer som er skrudd igjennom vegg og plasten på baksiden blir kappet og hull i plasten blir tettet. Om det er brukt anker eller tilsvarende festemateriell blir ikke disse kappet uten videre.

  Som vanlig, ta kontakt med styret via kontaktskjema på nettsiden om dere har spørsmål. Husk å angi hvilken adresse det gjelder.

  Mvh Styret
 • Informasjon om rehabiliteringsprosjektet uke 7, 2019

  Publisert 14. feb. 2019

  Prosjektet skrider godt fremover. I løpet av de neste to ukene forventes det å bli stort sett ferdig med Bjørnebærstien 41-47. Bjørnebærstien 18-30 får panel i løpet av neste uke.

  For noen kan det virke ulogisk rekkefølgen boder og hus gjøres på. Men dette skyldes flere ting. Bl.a. logistikken mellom takarbeiderne og tømrerne, samt logistikk med stillaser (som nevnt i forrige infoskriv).

  Det ble «dessverre» ikke jobbing forrige lørdag som varslet. Dette skyltes at de ikke hadde fått levert materialer fredag. Men nå til lørdag (16/2) blir det mest sannsynlig noe jobbing med boder i bakken i Bringebærstien, samt fasadejobbing i Bjørnebærstien 41-43.

  Skillevegger: Det ble informert på beboermøtet at skillevegger mellom boenhetene som er i veldig dårlig stand blir ikke remontert. Skillevegger som er i god stand blir kun beskåret innerst slik at tømrerne kommer til veggen. Det vil si at hvis skilleveggen din er tatt ned, betyr det at den er i såpass dårlig stand at den ikke kan remonteres. Man kan bestille ny skillevegg av entreprenør. De har tidligere gitt oss et prisestimat på kr. 9960,- eks mva. Ta i så fall kontakt med styret om dere ønsker dette.

  Sprekker i hjørner innvendig: Noen leiligheter opplever at tapet sprekker innvendig, spesielt i hjørner. Dette skyldes at husene våre tidligere ikke hadde hjørnesammenføyninger, dvs vegg-elementene ikke var festet til hverandre. Disse blir nå skrudd sammen, noe som kan skape bevegelse i veggene, som igjen kan medføre sprekkdannelser innvendig. Dette er det dessverre ikke noe å gjøre med. Vi anbefaler at slike sprekker tettes igjen med akryl og males over. Dette må beboer gjøre selv.

  Ellers, som vanlig, ta kontakt med styret via hjemmesiden om dere opplever noe som er som det ikke bør være.

  Vennlig hilsen Styret
 • Innkalling til Generalforsamling 2019

  Publisert 08. feb. 2019

  Ordinær generalforsamling 2019

  Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

  Rastaskogen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling
  onsdag 8. mai 2019.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 27. februar 2019.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslag sendes til styret via kontaktskjema på nettsidene: www.rastaskogen.no. Evt kan forslag legges i postkassen til leder i Rastaskogen Borettslag: Lene Holm Tyttebærstien 31.

  Med vennlig hilsen
  Rastaskogen Borettslag Styret 8. februar 2019

  (dette skrivet blir også delt ut i postkassene)
 • Forsikringsrutiner

  Publisert 04. feb. 2019

  Hei,
  Rutiner for melding av forsikringsaker er nå publisert under PRAKTISK INFO på nettsiden.
  Mvh Styret
 • Informasjon om rehabiliteringsprosjektet uke 5, 2019

  Publisert 31. jan. 2019

  Info til beboere, uke 5

  Førstkommende lørdag (2. feb) blir det arbeid på bodene i Bringebærstien kl. 9-16. (Styret har godkjent entreprenørens søknad om arbeid på lørdag). Mulig også arbeid lørdag 9/2.

  Fjern ting fra veggene: Husk å fjerne ting som henger på veggene hvis det er risiko for at det faller ned. Skruer som stikker ut gjennom veggen blir kappet fra utsiden, hvilket medfører at ting som evt. henger på disse skruene faller ned.

  Vinduer: For de som vurderer å endre størrelse på vindu må dette søkes styret om tidlig, minimum to måneder før prosjektet skal starte opp hos dere. Etter godkjent søknad fra styret kan man gjøre klart i henhold til beskrivelsene fra beboermøtet 7. november. (Se referat og presentasjon på borettslagets hjemmeside). Ved behov for godkjennelse fra kommunen (fasade-endring) må dette også være avklart i god tid før prosjektet skal starte opp.

  Reklamasjonsskjemaer: Etter ferdigstillelse av dører og vinduer legger vindusentreprenøren et reklamasjons-/tilbakemeldingsskjema i postkassene. Vi ber dere om å fylle ut og levere inn som beskrevet på skjemaet. Frist for reklamasjon på glass og finish er 7 dager etter montering.

  Baldakin: I forrige statusbeskrivelse skrev vi at det er montert en prøve på en aluminiums-/akryl-baldakin i Bringebærstien 15. Dette blir montert hos alle som har baldakin over hoveddør fra før. Det vil være mulig å bestille tilsvarende baldakin over verandadør og boddør for de som ønsker. (Eller over hoveddør for de som ikke har baldakin fra før). Pris på dette er 3900,- eks mva ferdig montert som man da må dekke selv. Hvis man ønsker å bestille dette skriver man en lapp med bestilling og legger i postkassen til prosjektet ved brakkeriggen. Send da gjerne en beskjed via nettsiden til oss i styret om at dere har bestilt dette.

  Lufteventiler og ventilasjonsanlegg: Minner om at de nye ventilene i veggen MÅ STÅ ÅPNE. Ja, vi vet det er kaldt ute om dagen, men med et mekanisk ventilasjonsanlegg som vi har må ny (og kald) luft komme inn for at den fuktige varme luften skal komme ut. I tillegg MÅ ventilasjonsanlegget stå på hele tiden. (Også selv om det bråker - I så fall er det kanskje på tide med et nytt).

  Fremdrift: Vi begynner å nærme oss opprinnelig fremdriftsplan. Det er noe etterslep av div som det jobbes med. Plan for de neste par ukene er følgende: Oppstart Bjø22-24 i slutten av uke 6/start uke 7 med riv kledning. Oppstart stillas Bjø17-23 i slutten av uke 6, start riv kledning uke 8 (NB rekkefølgen på 22-24 og 17-23 er da stokket om i forhold til hovedfremdriftsplan). Kledning og tak ved Bjø45-47 startes uke 5/6. Kledning og tak ved Bjø41-43 startes med uke 6/7. Bri1-7 Ferdigstilles midt uke 6. Bytte av kledning utføres på boder lørdag 2/2-19, mulig også lørdag 9/2-19. Stillas ved Brin2-10 og 9-13 demonteres og bygges rundt boder uke 5/6. Samt Bjø17-23. Boder i bringebærstien ferdigstilles fortløpende i uke 6 og 7.
 • Informasjon om vedlikeholdsprosjektet uke 4, 2019

  Publisert 28. jan. 2019

  Hei beboere i Rastaskogen BRL,

  Som mange av dere ser går prosjektet fremover stort sett som planlagt nå. Her kommer litt generell informasjon.

  Baldakiner: Noen av husene har baldakiner (tak over inngangsdør). For å få et pent helhetlig inntrykk har styret besluttet at det settes opp aluminiums-/akryl-baldakiner istedenfor å bygge opp disse slik de var. Dette skyldes også at det ikke vil se pent ut å bygge opp disse på nytt og legge «taksten-plater», slik som vi nå har fått på taket. En prøve av en slik baldakin er satt opp i Bringebærstien 15 hvis dere vil se hvordan det ser ut. Se også bildet her.

  All kommunikasjon skal gå via styret: Minner om at all kommunikasjon mellom beboer og entreprenør skal gå gjennom styret. Bruk kontaktskjemaet vårt på hjemmesiden, så videreformidler vi dette til entreprenør. Minner også om at beboere ikke skal gjøre spesialavtaler med arbeiderne på plassen, ei heller tilby betaling for å få hjelp til div. ting som ikke har med prosjektet å gjøre ;-)

  Varsel om oppstart: Beboere får varsel om oppstart 14 dager før oppstart. Entreprenøren henger da lapp på døra, eller legger i postkassen. Følg også med på fremdriftsplanen som henger på arbeidsbrakken ved garasjene for omtrent forventet oppstart. Vindusentreprenør henger også lapp på døra med informasjon om når de trenger å komme inn.

  Stillaser: Logistikken med stillasene er slik at de flyttes fra en rekke og direkte til en annen (for å unngå mellomlagring). Dette betyr at stillas kan komme opp en stund før forventet oppstart av boligen, eller stillaset kan komme opp rett før oppstart.

  Hjørnekasser på bodene: Hvis dere har lurt på hvorfor hjørnekasser, vindski etc på bodene ikke blir satt opp samtidig som resten, så skyldes det at dette ikke kan gjøres før bodtaket er tatt, som igjen ikke kan gjøres før husstillaset er tatt ned, og nytt bodstillas satt opp.

  Endring av vinduer: Vi har fått en del forespørsler fra beboere om å endre vinduene (større, mindre, flytte det, etc). Hvis man har planer om dette må man ta kontakt med styret i god tid før prosjektet skal starte opp, slik at man har tid til å ta det med kommunen om det går som fasade-endring, og slik at vindusentreprenøren får beskjed før bestilling av vinduer (dette gjøres flere uker før oppstart).

  Veggventiler: Noen beboere har opplevd at veggventilene inne løsner. Dette skjer når ventilasjonsrøret kobles på utenfra og bevegelsen gjør at ventilen inne blir dyttet innover. Send beskjed til styret om dette skjer, så sender vi noen over for å feste den igjen.

  Forsinkelse grunnet feillevering av panel: Vi hadde en liten forsinkelse for noen uker siden. Dette skyldes en feilleveranse av panel. Denne forsinkelsen er tatt igjen.


  Styret vil forsøke å fortsette å informere jevnlig om prosjektet her på hjemmesiden, så følg med her. Om dere har andre spørsmål så ta kontakt med oss via kontaktskjemaet her på hjemmesiden.

  Med vennlig hilsen Styret